Romaner

Åben bog

Romaner - hvor finder du dem?

Mine romaner og andre bøger udgives af

data Fiction
- data du simpelthen læse

som findes på adressen

www.datafiction.dk

Der kan du finde bøgerne i PDF-udgave, tilrettet til udskrivning på A4-papir.

Med mindre andet er tydeligt angivet for de romaner, som du dels kan se omtale af, dels kan læse et par kapitler fra og - endelig - kan downloade i deres fulde længde, er det fuldstændig gratis at gøre dette (altså at downloade og læse dem).

Enhver form for ønske om at bruge hele eller dele af historierne til nogetsomhelst!! kræver sandelig, at man får en aftale med JEH Media/data Fiction først.

Besøg
data Fiction - data du simpelthen læse
Besøg
data Fiction
- data du simpelthen læse